مقاله ویژه آنتن های مخابراتی{آنتن های تقویت کننده سیگنال موبایل} مطلب ویژه

این مورد را ارزیابی کنید
(19 رای‌ها)

آنتن های تقویت کننده موبایل

به دو دسته تقسیم زیر می شوند:

 1. آنتن های Indoor
 2. آنتن های outdoor

انواع آنتن های indoor:

 1. آنتن قلمی
 2. آنتن omni
 3. آنتن patch panel(لازم به ذکر است از این آنتن به عنوان آنتن های outdoorنیز میتوان استفاده کرد).

در زیر تصاویر و مشخصات آنتن های indoor را مشاهده خواهید کرد که در تقویت آنتن موبایل کاربرد اساسی دارد  همچنین جدول مشخصات نیز آورده شده است

 

 1. انتن قلمی:

 

 

800~960&1710~2180MHz

Frequency range

4dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-10˚c~60˚c

Ambient temperature

50w

Biggest power

N-TYPE male

connector

2

VSWR

black

color

 

 

 

 

 

 

 

 1. آنتنomni:

 

 

 

 

 

698-2700MHz

Frequency range

2-4dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-10˚c~60˚c

Ambient temperature

50w

Biggest power

N-TYPE female

connector

2

VSWR

white

color

 

 • آنتن های قلمی و omni هردو سیگنال را به صورت 360˚ در محیط پیرامون خود منتشر می کنند

 

 

 

 1. آنتن های patch panel:

 

 

 

 

 

690-2700MHz

Frequency range

7dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-10˚c~60˚c

Ambient temperature

50w

Biggest power

N-TYPE female

connector

1.8

VSWR

white

color

70˚

Horizontal beam

35˚

Vertical beam

 

 

 

 

 

انوع آنتن های outdoor:

 • آنتن های لوگ پریودیک
 • آنتن های یاگی
 • آنتن های سکتور
 • آنتن پارابولیک

در شکل های زیر شما تصاویری از آنتن های outdoor را مشاهده خواهید کرد که در تقویت آنتن موبایل کاربرد اساسی دارد همچنین جداول مشخصات نیز آورده شده است

 • آنتن لوگ پریودیک

 

 

 

 

 

698-960/1710-2700MHz

Frequency range

9/11dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-40˚c~60˚c

Ambient temperature

100w

Biggest power

N-TYPE female

connector

1.5

VSWR

white

color

70˚

Horizontal beam

55˚

Vertical beam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • آنتن یاگی:

 

 

 

698-960/1710-2700MHz

Frequency range

12dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-40˚c~55˚c

Ambient temperature

100w

Biggest power

N-TYPE female

connector

1.5

VSWR

White&black

color

45˚

Horizontal beam

25˚

Vertical beam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • آنتن سکتور(sector):

 

 

 

 

698-960/1710-2700MHz

Frequency range

14/18dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-10˚c~60˚c

Ambient temperature

100w

Biggest power

N-TYPE female

connector

1.5

VSWR

white

color

60˚

Horizontal beam

45˚

Vertical beam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • آنتن پارابولیک:

 

 

 

 

700-2700MHz

Frequency range

24dbi

Gain uplink

50Ω

impedance

-35˚c~55˚c

Ambient temperature

100w

Biggest power

N-TYPE female

connector

1.5

VSWR

white

color

15˚

Horizontal beam

15˚

Vertical beam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 8146 دفعه